1. DKV Desain Grafis

DKV Desain Grafika by Farid Dudin

2. DKV Teknik Grafika

DKV Teknik Grafika SMKRUS by Sri Waluyo Dwi Cahyati